qapışdırmaq

qapışdırmaq
f.
1. Tez-tez, tələsik götürmək, bir-birinin əlindən qapıb almaq, dartışdırmaq.
2. Çırpışdırmaq, oradan-buradan götürmək.
3. icb. İtləri bir-birinin üzərinə saldırmaq, boğuşdurmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • qapışdırma — «Qapışdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarpışdırmaq — f. 1. Qarpışmağa təhrik etmək, qarpışmağa vadar etmək; vuruşdurmaq. Uşaqları qarpışdırmaq. 2. Bax qapışdırmaq 1 ci mənada. Yallı bitər bitməz, artırmadan bir iki ovuc pul atdılar. Həyətdəkilər bir birini əzişdirərək pulu qarpışdırdılar. Ç.. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qapaqap — is. Bir birinin əlindən, hərə bir tərəfdən dartışdırma, bir birinin əlindən qapma; qapışdırma. <Səfər bəy:> Qapaqap yavıqlaşanda, yaraq əsbab bilmirsən ki haradan tapıldı? M. F. A.. Qapaqap düşmək – bir birinin əlindən qapmaq, hərə bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qapdırmaq — 1. icb. Qapmağa təhrik etmək, qapmağa məcbur etmək. İti qısqırdıb yoldan keçəni qapdırırdı. 2. f. Qapışdırmaq, qapıb almaq, oğurlamaq. Boş danışma, bura say qapdırıb aldıqlarını! M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qapış-qupuş — is. dan. Hərə bir yandan tez, tələsik götürmə, qapışdırma, bir birinin əlindən qapıb alma, dartışdırma. Qapışqupuş etmək – qapışdırmaq. Alaçiy bişən əti adamlar tüstülü tüstülü, alovlu alovlu qapışqupuş elədi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlləşdirmək — f. 1. Bax əlləmək 1 ci mənada. Qara Hüseyn, Nurəddinin qıçını əlləşdirib dedi. . S. S. A.. 2. Əllə qarışdırmaq, yoxlamaq, axtarmaq, tərpətmək. Bu kağızları kim əlləşdirib birbirinə qarışdırdı? – Müfəttiş kisənin qabağında oturub işləri əlləşdirdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”